poniedziałek, 10 październik 2022 22:05

Promocja Ministrantów

Promocja Ministrantów

W dniu 15 maj 2022 roku w parafii p.w. Śśw. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące podczas Mszy świętej o godz. 11.00, której przewodniczył proboszcz ks. Grzegorz Malinowski, trzech kandydatów: Jan Rossek, Franciszek Pacholec i Bartosz Pytanowski, zostało włączonych do grona ministrantów. Chłopcy w obecności zgromadzonych parafian złożyli uroczyste ślubowanie wierności i służby Jezusowi. Następnie ks. proboszcz po modlitwie za nich i na znak dopuszczenia do służby liturgicznej, nałożył komże i kołnierzyki ministranckie.

W okresie rocznego przygotowania chłopcy uczyli się podstaw służenia, poznali ministranckie modlitwy, ale przede wszystkim uświadomili sobie, że podczas Mszy świętej nie służą tylko kapłanowi, ale przede wszystkim samemu Panu Bogu. Nowi ministranci dostąpili zaszczytu bycia blisko wydarzeń, które mają miejsce na każdej Eucharystii. Odtąd będą mogli nosić Świętą Księgę i Krzyż, a także dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne, nosić kadzidło i światło. Chłopcy zrozumieli, że poprzez swoją służbę będą przede wszystkim pracować nad sobą, nad tym, by stać się lepszymi, bo przecież obowiązek zbiórek, dyżurów na mszach czy nabożeństwach, to dawanie przykładu innym, to służba Chrystusowi i drugiemu człowiekowi. Dzięki nim każda Msza święta będzie miała podniosły, uroczysty charakter i pozwoli ludziom na głębsze i piękniejsze jej przeżycie.

Wszyscy bardzo się cieszymy i gratulujemy nowym ministrantom, życząc im przede wszystkim wytrwałości i radości w służeniu przy ołtarzu. Na zakończenie kierujemy również do nich słowa bł. Jana Pawła II, o których nie powinni zapominać podczas pełnienia swoich obowiązków: „Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą".