OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1.10.2023

 

 1. U ministrantów przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką, nowy październikowy nr Staś dla dzieci i zwiastun Różańcowy w zakrystii.
 2. W tym tygodniu Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina:

- w poniedziałek – Aniołów Stróżów;

- w środę – św. Franciszka z Asyżu, zakonnika;

- w czwartek – święto Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu;

- w piątek – św. Faustyny Kowalskiej;

- w sobotę – NMP Różańcowej.

 1. Dziś rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.
 2. Październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Z tej okazji będziemy w tym miesiącu modlić się za misjonarzy i misje. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w poniedziałki i soboty: tajemnice radosne, we wtorki i piątki: tajemnice bolesne, w czwartki: tajemnice światła a w niedziele i środy: tajemnice chwalebne.
 3. Od dziś w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele bezpośrednio po Mszy św. w W. Rychnowie i W. Łące w następującym porządku:

- we wtorki i czwartki, różaniec dla dzieci;

- w środy i piątki, różaniec prowadzą Róże Różańcowe z naszej parafii;

- w niedzielę 1 dziesiątka różańca po komunii świętej.

 1. Dzieci rozpoczynające w tym roku przygotowania do I Kom. Św. uczestniczą obowiązkowo w tych nabożeństwach. Tym, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Św. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.
 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek podczas mszy św. będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pańskiej. W piątek wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Swoich chorych odwiedzę z posługą sakramentalną od godz. 10.00. Okazja do spowiedzi świętej dla wszystkich a w szczególności dla tegorocznych dzieci komunijnych, które rozpoczęły już pierwsze piątki miesiąca. Kładę to na sercu ich rodziców i proszę o dopilnowanie ich aby rozpoczęły tą ważną praktykę religijną.
 3. Intencje mszalne…
 4. W tym tygodniu msze św. tylko w wymienione dni i godziny.
 5. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 11.00 w W. Łące będzie przyjęcie nowych dzieci do kółka różańcowego naszej parafii będzie. Bardzo serdecznie zapraszam na ten wyjątkową i uroczystą chwilę.
 6. Również w najbliższą niedzielę, w W. Łące na mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie różańców dzieciom, które w tym roku rozpoczęły przygotowanie do I Komunii Św.
 7. A za dwa tyg. 15 października zapraszam do W. Łąki na mszę św. o godz. 11.00 młodzież z I kl. Szkoły Średniej, która rozpoczyna przygotowanie do bierzmowania.
 8. PODZIĘKOWANIA:

- o. Stanisławowi i o. Andrzejowi za Misje…, wprowadzenie ikony i poświęcony krzyż;

- p. Joannie i wszystkim paniom przygotowującym posiłki na plebanii;

- dziękuję bardzo serdecznie rodzinom, które przyjmowały nas pod swój dach na obiady;

- p. Kościelnemu, organiście, ministrantom i wszystkim, którzy mieli nawet najmniejszy wkład w przebieg misji w naszej parafii.

KRZYŻ

- p. Waldemarowi Czapla…;

- p. Jackowi Demskiemu za realizacje zamówienia uchwytu do krzyża;

- p. Zbigniewowi Goj z Brzezina za nieodpłatne prace ślusarskie;

- p. Banasik za transport drewna na krzyż, piaskowanie, ocynkowanie i malowanie uchwytu;

- pp. Tomaszowi i Dawidowi Szczerbickim za wysięgnik, który pomógł w instalacji krzyża;

- pp. Walentemu za prace przy podeście krzyża i Szczepanowi za włączenie się w pomoc;

- p. Kuźniar za podarowane kwiaty, które ozdabiają podest krzyża;

- Strażakom za czuwanie nad naszym bezpiecznym przejściem na nasz cmentarz i piękną iluminację świetlną przy poświęceniu krzyża na naszym cmentarzu.

 1. W przyszłą niedzielę przypadnie kolekta gospodarcza, która będzie przeznaczona na rozpoczęty remont części plebanii, który w pierwszym etapie jest związany z pokryciem kosztów wymiany okien oraz na rewitalizację naszych organ. Polecam ją trosce i ofiarności parafian. Reszta spraw gospodarczych w niedzielę gospodarczą…
 2. W tym tygodniu żegnamy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Monikę Łukaszewską. Pogrzeb w środę o godz. 11.00 poprzedzony różańcem. Dobry Jezu…
 3. PLAN NAWIEDZENIA IKONY MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY PO NASZYCH RODZINACH…(porządek kolędowy), rozpoczynamy od W. Łąki i od rodzin z odcinka: od p. Matusewicza, p. Mazur, p. Malinowskich, p. Bielanowskich i do krzyża.
 4. PRZEBIEG NAWIEDZENIA W DOMU W KRONICE PEREGRYNACJI.

KRONIKA PEREGRYNACJI

IKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WIELKA ŁĄKA 1.10.2023

 1. Spotkanie trwa jedną dobę u rodziny, która przyjmuje ikonę.
 2. Jest to czas modlitwy refleksji z domownikami.
 3. Pomocą w spotkaniu służą: Lampion ze światłem, Pismo Święte, modlitewnik, rozważania o naśladowaniu NMP i książeczka dla dzieci Zdrowaś Maryjo...
 4. Na zakończenie peregrynacji możemy dokonać pamiątkowego wpisu do kroniki: dziękując, prosząc lub składając błagania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 5. Rodzina przyjmująca ikonę wpisuje się do zeszytu i można złożyć ofiarę, która jest wyrazem troski o potrzeby naszej parafii takich jak rewitalizacja organ...
 6. Peregrynacja na danym odcinku kończy się wspólną Mszą Św. za rodziny w najbliższą sobotę.
 7. Pierwsza rodzina z nowego odcinku odbiera ikonę Matki Bożej w najbliższą niedzielę na Mszy św. w W. Łące o godz. 11.00 lub w W. Rychnowie o godz. 9.00.
 8. Proszę poinformować ks. proboszcza w tyg. poprzedzającym zdanie ikony aby w najbliższą niedziele można było zapowiedzieć kolejny odcinek do nawiedzenia rodzin.