Wspólnoty parafialne

 1. Róże różańcowe

Róże różańcowe zwane są także Matkami różańcowymi. Istnieją przy parafii od 12 października 1755 roku. Wraz z wiernymi założył je ówczesny Proboszcz- ksiądz Michał Pieńkowski. Początkowo wspólnota ta nazywała się Bractwem Różańca Świętego Najświętszej Panny Maryi. Celem istnienia róż różańcowych jest pomnażanie wiary i staranność o zbawienie swoje i bliźnich. Matki różańcowe dążą do tego celu poprzez wspólne modlitwy zanoszone do Jezusa przez wstawiennictwo świętej Maryi Panny. W codziennej modlitwie dziesiątką różańca członkowie róż proszą Pana o łaskę przemiany życia grzeszników. W roku 2020 przy parafii działa siedem Róż różańcowych:

 1. Róża Matek z Wielkiego Rychnowa- zelatorka p. Krystyna Sęk (kontakt: 56-684-22-58)
 2. I Róża Matek z Borówna- zelatorka p. Mieczysława Olejnik (kontakt: 56-684-21-07)
 3. II Róża Matek z Borówna- zelatorka p. Elżbieta Nowakowska (kontakt: 667-405-895)
 4. Róża Matek z Elzanowa- zelatorka p. Ewa Lewandowska (kontakt: 534-023-844)
 5. Róża Matek z Pruskiej Łąki- zelatorka p. Teresa Orłowska (kontakt: 605-361-871)
 6. I Róża Matek z Wielkiej Łąki- zelatorka p. Teresa Dębińska (kontakt: 602-264-877)
 7. II Róża Matek z Wielkiej Łąki- zelatorka p. Ewa Lipińska (kontakt: 666-362-208)

 

 1. Akcja Katolicka

Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Wielkiej Łące został powołany 7 listopada 1998 roku przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Toruniu. Od początku jej istnienia opiekunem był ks. Kan Benedykt Drewek (do grudnia 2019; od grudnia 2019 opiekę przejął nowy proboszcz ks. Grzegorz Malinowski). Prezesem Akcji Katolickiej jest p. Joanna Bartoszyńska (numer kontaktowy: 518-577-848) . Wspólnota obecnie liczy siedmiu członków, którzy spotykają się raz w miesiącu w środę na Mszy Świętej, Nowennie, Koronce do Miłosierdzia Bożego i spotkaniu na plebanii. Na spotkaniach poruszane są sprawy bieżące, organizacyjne oraz realizowany jest program formacyjny zalecany przez KIAK i DIAK zawarty w Nowennie AK Diecezji Toruńskiej. Celem istnienia Akcji Katolickiej jest realizacja zadań nowej ewangelizacji oraz głoszenie społecznej nauki Kościoła. Członkowie Akcji Katolickiej biorą czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym naszej parafii. Współpracują z CARITAS diecezji toruńskiej poprzez udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych. Pomagają proboszczowi w organizacji odpustów i dożynek parafialnych i gminnych. Zajmują się współorganizacją Dnia Papieskiego. Jednym z ważniejszych dzieł jest organizacja Wigilii dla osób starszych i samotnych. Członkowie AK włączają się także w przygotowanie obchodów dnia św. Floriana i czuwanie przy Grobie Pana Jezusa w Wielką Sobotę z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielkiego Rychnowa i Pruskiej Łąki.Biorą udział w Dniach Skupienia AK w Toruniu w parafii św. Antoniego, rekolekcjach na Zamku Bierzgłowskim, obchodach Dnia św. Izydora- patrona rolników w Brodnicy i Kowalewie Pomorskim.Manifestują swoją wiarę poprzez czynny udział w procesjach Bożego Ciała – Panowie Komendanci OSP  wraz ze Strażakami niosą sztandary, a Panie Feretrony.

 

 1. Rada Parafialna

Początkowo Rada Parafialna składała się z 2 przedstawicieli z każdej wsi należącej do parafii. Członkowie Rady byli podzieleni na dwie sekcje: ekonomiczną i budowlaną. Dziś czynni przedstawiciele Rady wspierają Proboszcza w organizacji uroczystości odpustowych czy też  podejmowanych w parafii inicjatywach. Spotkania Rady Parafialnej są zwoływane przez Proboszcza według potrzeb. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy dotyczące życia i funkcjonowania parafii.

 

 1. Schola

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli…”

Inicjatorem scholii w naszej parafii był ks. kanonik Benedykt Drewek, który od początku swojej działalności duszpasterskiej założył dwie dziecięce schole: w Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące.

Od 1992 roku scholę  w Wielkiej Łące  przejęła i poprowadziła pani Mirosława Rogowska, która rozpoczęła pracę w katechezie na terenie naszej parafii. Była to schola dla starszych uczniów szkoły podstawowej i szkół średnich. Od 2013 roku dołączyli instrumentaliści: perkusista- Sebastian Bartoszyński, gitarzysta- Błażej Żurawski, basista- Paweł Błażejowski, którzy wspomagają nasz śpiew podczas świąt religijnych.

Obecnie w scholii śpiewają dzieci, młodzież i dorośli. Najdłuższy staż w scholii z obecnie śpiewających(stan na rok 2020) ma Marlena Gimińska (23 lata), Karolina Rossek (19lat), Ewa Matusewicz- Bąk (18 lat) i Magdalena Matusewicz (15 lat). Gościnnie śpiewają również osoby, które wcześniej przez wiele lat śpiewały w scholii: Wioleta Leszko, Dorota Rasielewska- Sajewska, Malwina Kłos (zd. Dołkowska), Monika Piekarczyk (zd. Żurawska), Dominika Groblica (zd. Bartoszyńska).

Głównym i najważniejszym zadaniem scholi jest służba liturgii. Jak to określa Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II, jest „...muzyka tym świętsza, im ściślej zwiąże się z czynnością liturgiczną, już to serdeczniej wyrażając modlitwę, już też przyczyniając się do jednomyślności, już wreszcie nadając uroczysty charakter obrzędom świętym"(KL 112). Śpiew ma przede wszystkim oddawać chwałę Panu Bogu oraz pomagać wiernym głębiej włączać się w liturgię. 

Do najmilszych chwil w działalności zespołu zalicza się:

- wspólne wyjazdy integracyjne raz w roku

- zorganizowanie I Koncertu uwielbienia w naszej parafii ( 2013 rok )

- nagranie hymnu „Błogosławieni miłosierni” na konkurs- zdobycie II miejsca w diecezji (2015)

- uroczystości religijne i parafialne, podczas których możemy śpiewać wspólnie ze zgromadzonym ludem.

 

 1. Wojownicy Pana

Nazwa wspólnoty została zainspirowana postacią Gedeona z Księgi Sędziów, do którego Anioł skierował słowa: Pan jest z Tobą dzielny wojowniku (por. Sdz 6,12). Początkowo wspólnota zrzeszała osoby biorące udziałw Oazach i rekolekcjach młodzieżowych, następnie dołączyli wolontariusze, którzy czynnie uczestniczyliw przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży na terenie diecezji toruńskiej. Opiekunem wspólnoty  był ks. proboszcz Benedykt Drewek. Obecnie ks Grzegorz Malinowski.  Jej animatorzy to p. Ewa Matusewicz-Bąk i p. Mirosława Rogowska. Po pierwszym kursie ALPHA  grupa przekształciła się we wspólnotę parafialną młodzieży i dorosłych. Obecnie Wojownicy Pana- Wielka Łąka to osoby z naszej parafii spotykające się na konferencjach, dzieleniu się Słowem Bożym oraz wspólnej modlitwie. Raz w roku wspólnota wyjeżdża na rekolekcje ewangelizacyjne, które organizuje Szkoła Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Głównym zadaniem wspólnoty „Wojowników Pana” jest  formacja świeckich w parafii, dlatego zaproszenia do udziału w spotkaniach, kursach i wieczorach uwielbienia kierowane są do wszystkich parafian.W ramach tej formacji, co dwa lat wspólnota organizuje dla parafian ewangelizacyjny Kurs Alpha. Fotorelacje z działań „Wojowników Pana” oraz wydarzeń parafialnych,a także autorskie grafiki ewangelizacyjne można znaleźć na stronie Wojownicy Pana- Wielka Łąka, której administratorami są: p. Ewa Matusewicz- Bąk, p. Magdalena Matusewicz ip. Monika Piekarczyk.

Link do strony: https://www.facebook.com/WojownicyPanaWielkaLaka

 

 1. Ministranci

Służba liturgiczna ołtarza ma swoje dwa oddziały: parafialny przy kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Wielkiej Łące oraz filialny przy kaplicy św. Jana Chrzciciela w Wielkim Rychnowie. Przy większych uroczystościach ministranci z oddziału filialnego służą przy ołtarzu w kościele parafialnym.