wtorek, 05 lipiec 2022 21:13

22 rocznica święceń kapłańskich ks. Grzegorza Malinowskiego

22 rocznica święceń kapłańskich ks. Grzegorza Malinowskiego

Dziękczynna Msza święta w 22 rocznicę święceń kapłańskich ks. Grzegorza Malinowskiego i jego kolegów z roku.

W dniu 17.06.2022 roku w Wielkiej Łące o godzinie 18:00 odbyła się uroczysta msza święta, podczas której zgromadzeni dziękowali Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego ks. Grzegorza Malinowskiego proboszcza naszej parafii i jego współbraci z rocznika święceń. Mszę Świętą koncelebrowało dziewięciu księży, którzy dwadzieścia dwa lata temu w katedrze św. Janów w Toruniu przyjęło święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.
Wspomnienia tamtych chwil w radosnej atmosferze udzieliły się jubilatom, a także delegacjom składającym życzenia: dzieciom komunijnym, ministrantom, Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, scholi parafialnej, Matkom Różańcowym, przedstawicielom władz lokalnych na czele z p. burmistrzem Jackiem Żurawskim, przedstawicielom sołectw Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Borówno, Mariany oraz delegacjom strażaków OSP Wielkie Rychnowo i Mariany.
Udział parafian we mszy św. i wspólna modlitwa za księży, serdeczne życzenia i prezenty dla jubilatów m.in. czapeczki z daszkiem i logo Roku Jubileuszowego z 2000r., kwiaty, czy słodycze, były wyrazem wdzięczności za dar ich powołania, a także wyrazem troski o kolejne powołania kapłańskie, których tak bardzo potrzeba w czasach współczesnych. Przy tej okazji rodzi się pytanie: co to znaczy być kapłanem?
Być kapłanem
Kapłan to ktoś, kto opuścił wszystko i wszystkich – także samego siebie i własne plany – po to, aby pójść za Jezusem. To ten, dla którego najważniejsza jest wierność Chrystusowi i otrzymanemu powołaniu. To ktoś, kto może powtórzyć za świętym Pawłem: Dla mnie żyć to Chrystus (Flp 1,21), a moim najważniejszym zadaniem jest być świadkiem Ukrzyżowanego (1 Kor 2,2). Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie – zwłaszcza ludzie młodzi – na takiego przewodnika czekają. Kapłan może być przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie się autentycznym świadkiem (św. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica).


Życzymy naszym Jubilatom:
ks. Grzegorzowi i jego współbraciom w Chrystusie Panu,
aby wytrwali w swoim świętym powołaniu,
a przyjaźń i zdrowie niech wypełniają ich każdego dnia !!!