poniedziałek, 07 czerwiec 2021 16:05

Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

2 i 3 czerwca gościliśmy w naszej parafii kopię obrazu Świętej Rodziny z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Uroczystości związane z tym doniosłym wydarzeniem rozpoczęliśmy przywitaniem obrazu i wniesieniem go na honorowe miejsce w naszej świątyni. Następnie J.E. Ksiądz Biskup Józef Szamocki odprawił Mszę Świętą w intencji rodzin naszej parafii oraz wygłosił homilię zachęcającą do brania wzoru od Jezusa, Maryi i Józefa przez współczesne rodziny. Przypomniał również, jak ważne jest to by w świecie, w którym tak łatwo się pogubić, nie puszczać nigdy ręki Chrystusa, która chce prowadzić nas ku szczęściu wiecznemu. Po Mszy Świętej była okazja do indywidualnej adoracji obrazu. Dzień pierwszy peregrynacji zakończył się wieczorem pojednania, podczas którego po wysłuchaniu Słowa Bożego można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

3 czerwca o 7.30 na Mszy Świętej nasza wspólnota parafialna szczególną modlitwą otaczała wdowy i wdowców, którzy cierpią po utracie współmałżonka. Podczas sumy o godzinie 11 ok. 40 par małżeńskich w obliczu Boga i Kościoła odnowiło swoje śluby. O godzinie 17 spotkaliśmy się raz jeszcze przy cudownym obrazie w modlitewnym czuwaniu. Podczas tej adoracji odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego i wysłuchaliśmy świadectwa małżonków: Ewy i Antoniego Bocheńskich. Ksiądz Proboszcz wygłosił Uroczysty Akt Zawierzenia Rodzin Świętej Rodzinie oraz pobłogosławił obrazki przedstawiające Świętą Rodzinę. Po pożegnaniu obraz został przewieziony do parafii w Chełmoniu.

Czas peregrynacji był dla rodzin naszej parafii szansą na duchowe odrodzenie życia rodzinnego. Przypomniał o tym, co jest istotą szczęścia w rodzinie, oraz na Kim powinniśmy budować nasze domy. Był ważnym przeżyciem, co widać było po zaangażowaniu wielu parafian w pomoc w przygotowaniu poszczególnych wydarzeń. Niech Święta Rodzina wspomaga wszystkie rodziny naszej parafii w budowaniu trwałego szczęścia opartego na wartościach płynących z Ewangelii.