piątek, 22 wrzesień 2023 10:42

Misje Święte

Misje Święte

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH WIELKA ŁĄKA 24.09 – 1.10.2023 r.

Niedziela 24. 09. - Bóg jest miłością
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał…” /J 3,16/
7.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjnym
9.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjnym
11.00 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjnym
21.00 Apel maryjny

 

Poniedziałek 25. 09. - Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie
„Kto nie miłuje trwa w śmierci…” /J 3, 14/
17.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjny
18.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjny
19.30 Apel maryjny

 

Wtorek 26.09. - Uroczystość pojednania między sobą
„Najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim…” /Mt 5, 24/
17.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjny
18.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjny
19.30 Doga krzyżowa ulicami parafii

 

Środa 27.09. - Ofiarowanie parafii Matce Bożej
„Oto Matka twoja” /J 19, 27/
17.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjny
18.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjny
19.30 Apel Maryjny

 

Dzień sakramentu pojednania i pokuty
„Pojednajcie się z Bogiem… /2Kor 5, 20/
Wielkie Rychnowo: 16.30
Wielka Łąka 17.30

 

Czwartek 28.09. - Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
„Jeżeli wyznasz: Panem jest Jezus… osiągniesz zbawienie” /Rz 10, 9/
17.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjny
18.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjny
19.30 Apel maryjny

 

Piątek 29.09. - Uroczystość Eucharystyczna
„Ja jestem chlebem żywym który zstąpił z nieba/J 6,51/
17.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjny + sakr. namaszczenia chorych
18.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjny + sakr. namaszczeniem chorych
19.30 Modlitwy za zmarłych na cmentarzu, poświęcenie krzyż

 

Sobota 30.09. - Misyjna uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich
„Trwajcie we mnie, a Ja w was trwał będę…” /J 15, 4/
17.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjny
18.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjny
19.30 Apel maryjny

 

Niedziela 1.10. - Zakończenie Misji Święty
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim…” /Łk 24, 48/
7.30 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjnym
9.00 Wielkie Rychnowo: Msza św. z kazaniem misyjnym
11.00 Wielka Łąka: Msza św. z kazaniem misyjnym

 

 

Misje św. dla dzieci przed południem w kaplicy/kościele:
Poniedziałek – Środa
9.00 – 10.00 klasy 1 – 4
10.30 – 11.30 klasy 5 – 8

* wprowadzenie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

* postawienie krzyża na cmentarzu parafialnym,

* po Misjach peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy po domach i zakończona Mszą św. (od W. Łąki do W. Rychnowa w porządku kolędowym).